JSW na fali! Tym razem kupuje Przedsiębiorstwo Budowy Szybów!

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Jastrzębskiej Spółki Węglowej wyraziło w dniu 3 kwietnia br. zgodę na zakup większościowego pakietu akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz). Zgoda WZA była ostatnim, koniecznym do spełnienia, warunkiem zakupu PBSz przez JSW.

Na zdjęciu: prezes JSW Daniel Ozon, przewodniczący NSZZ Solidarność w PBSz Wojciech Trybuchowski i zastępca prezesa JSW ds. technicznych Tomasz Śledź

Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) wyrazili zgodę na przejęcie przez spółkę dokładnie 95,01% akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz) – wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

 

„Przedsiębiorstwo Budowy Szybów jest spółką, która zdecydowanie wzmocni nasza Grupę Kapitałową w zakresie planów rozwojowych dotyczących pogłębiania szybów. Jak wiemy, bez tego nie ma wzrostu produkcji i rozwoju spółki. Drugi element to kompetencje PBSz w zakresie prac przygotowawczych. JSW miała w ostatnim czasie sporo kłopotów z firmami zewnętrznymi, PBSz ma uzupełnić te brak”

 

– mówi Daniel Ozon, prezes zarządu JSW SA.

 

„JSW po raz kolejny pokazuje, że spółki węglowe mogą się dynamicznie rozwijać także w obecnych warunkach. Ich strategią powinna być właśnie ucieczka do przodu”

 

– twierdzi w rozmowie z „Warszawskim Wieczorem” dr Marian Szołucha, ekonomista z Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

 

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

 

Źródło: jsw.pl/money.pl/RW

 

 

 

Dodaj komentarz