Bank Pekao o „Gospodarce w czasach pandemii”. ANALIZA!

W spojrzeniu sektorowym, bankowym, na efekt gospodarczy COVID-19 Bank Pekao dołożył istotną cegiełkę analityczną prezentując dedykowany zagadnieniu Raport. To pierwsza tak dogłębna analiza recesji z podziałem na sektory rynku.

Poza perspektywami rozwoju Bank Pekao w jednym z pierwszych raportów w dobie pandemii zarysował też główne zagrożenia.

„Pandemia koronawirusa zagraża wielu sektorom gospodarki. Przed niektórymi branżami postawi natomiast nowe wyzwania, a przed innymi otworzy dodatkowe możliwości. Zmiany są jednak nierównomierne i następują różnymi kanałami. Perspektywy rozwojowe poszczególnych sektorów mogą się zatem zmieniać”

– wynika z najnowszego raportu Biura Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao: „Gospodarka w czasach pandemii. Spojrzenie sektorowe na bazie pierwszych doświadczeń globalnych”.

To pierwsze takie sektorowe opracowanie w Polsce.

„Jest to jeden z pierwszych raportów, które ukazały się w Polsce na ten temat. Oceniam go bardzo wysoko. Dla analityków makroekonomicznych to czas ciekawy, ale i niełatwy. Od ich pracy zależy teraz więcej niż zwykle, ponieważ decydenci – politycy, właściciele firm, menadżerowie – bardzo liczą na fachowe diagnozy i prognozy. Tym bardziej należy docenić, że mamy własne ośrodki sporządzające tak ambitne raporty”

– ocenia raport Banku Pekao dr Marian Szołucha, ekonomista, wykładowca akademicki i członek New York Academy of Sciences.

„Najgłębszej od II wojny światowej globalnej recesji, w dodatku wywołanej przez pandemię nieznanego wcześniej nauce wirusa, w prognozach na 2020 rok nie miał nikt. Trzeba pamiętać, że recesja nie jest konsekwencją samej choroby, tylko działań podejmowanych przez rządy i samych obywateli, by powstrzymać jej rozprzestrzenianie”

– czytamy już na początku raportu Banku Pekao.

„Tak, jak o recesji zadecydowało zamrożenie gospodarek, tak ich odmrażanie będzie zwiastunem ożywienia. Ponownie jednak decyzje będą uwarunkowane sytuacją epidemiologiczną i chęcią uniknięcia kolejnych fal zachorowań. Dlatego też odmrażanie gospodarki po hibernacji będzie procesem stopniowym i rozłożonym w czasie. Część ograniczeń administracyjnych może zostać zniesiona dopiero jesienią, a przewidzenie, jak szybko zachowania konsumentów wrócą do normy sprzed pandemii, wiąże się z ogromną niepewnością”

– twierdzą analitycy Pekao SA.

Analiza została przygotowana przez Biuro Analiz Makroekonomicznych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Całość dostępna jest tutaj: KLIKNIJ!

Daria Wielbarska

Dodaj komentarz