Kontakt

Email:
redakcja@warszawskiwieczor.pl

Telefon:
791 967 560

Robert Wyrostkiewicz – Redaktor Naczelny

Agnieszka Winnik – Sekretarz Redakcji

Warszawski Wieczór jest tytułem prasowym zarejestrowanym jako taki przez I Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Siedlcach.