Doceńmy młodych. Nagroda im. Tadeusza Mazowieckiego

12  października to ostatnia chwila, by nominować zaangażowanych społecznie młodych warszawiaków do tegorocznej Nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego.

Inicjatywa młodych w cenie

Od 14 września do 12 października 2022 roku  docenić  można młodych, zaangażowanych społecznie warszawiaków i nominować ich do Nagrody im. Tadeusza Mazowieckiego. Jak podaje um.warszawa.pl:

W tegorocznej edycji zostaną nagrodzone osoby za działania i projekty z 2021 roku. Spośród przesłanych zgłoszeń Kapituła wyłoni laureatów w dwóch kategoriach wiekowych 15-19 i 20-26 lat. Na laureatów czeka łącznie 30 tysięcy złotych i statuetki.

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy dla osób młodych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego im. Tadeusza Mazowieckiego jest krokiem w stronę docenienia ich zaangażowania i  pasji, uhonorowaniem ich za  wkład w upowszechnianie postaw obywatelskich, rozwój społeczności lokalnej i poszanowanie praw człowieka.

Tadeusz Mazowiecki zawsze czuł odpowiedzialność – za kraj, który kochał, za ludzi, na których krzywdę był szczególnie wrażliwy, za świat. Bardzo cenił energię, entuzjazm i pomysły młodych ludzi. Podkreślał, że jesteśmy odpowiedzialni za to, jak toczy się świat. Przyznając nagrodę jego imienia, chcemy zwrócić uwagę na odpowiedzialność, która budzi się w ludziach młodych, a która w połączeniu z ich młodzieńczym zapałem może zrodzić rzeczy naprawdę ważne

– czytamy na stronie urzędu.

Jak podkreśla Ratusz, chodzi o zaakcentowanie znaczenia głosu młodego pokolenia i efektów włączenia go we wspólną przestrzeń działania, jaką jest miasto.

Źródło: um.warszawa.pl

Foto: Pixabay

 

Agnieszka Winnik

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *